Pagdating ni magellan sa mactan pleasure p dating elease from bgc

Ito ay nagpapahiwatig ng magkatuwang na proteksyon at benepisyo ng islang pinaglalaban nina Lapu-Lapu at kanyang mga tauhan laban sa mga Kastilang mananakop.

Ang mga kasapi ng pamayanan ni Lapu-Lapu sa Mactan ay nabubuklod ng matinding damdamin ng katapatan at pinag-isang wika, batas, seremonya, relihiyon, at mga trandisyunal na ugali.

pagdating ni magellan sa mactan-78pagdating ni magellan sa mactan-36pagdating ni magellan sa mactan-57pagdating ni magellan sa mactan-51

Ang nasyonalismong Pilipino ay nagmula sa mga maliliit na pamayanang tinatawag na balangay o barangay.Sa isang maliit na lugar sa mabakawang dalampasign ng Barangay Punta Engano, sa Isla ng Cebu ay nakatindig ang bantayog ni Datu Lapu-Lapu na armado ng espadang Kampilan at lapidang may ganitong nakaukit:"Ang pook na ito ay tanda ng isang tagpo ng labanan noong Abril 27, 1521 sa pagitan ng mga Pilipinong pinamunuan ni Lapu Lapu laban sa mga Kastilang pinamunuan naman ni Magellan nagwakas sa ganap na pagkapanalo ng mga Pilipino.Si Magellan ay napaslang at mula noon, si Lapu Lapu ay itinuring na unang Pilipinong nagpaurong sa pananalakay ng mga Yuropeo."Itong talambuhay ng ating unang tagapagtanggol ng kalayaan ay isang handog para sa pinunong ito na nagwagi noong Abril 27, 1521 at pinaniniwalaan ng may-akda na ang araw na ito ay dapat ipagdiwang bilang isang pambansang kapistahan.Ang engkwentro sa Mactan ay nararapat lamang ipagdiwang bilang isang malaking tagumpay na dapat alalahanin ng lahat ng Pilipinong mapagmahal sa kalayaan.Dahil noong makasaysayang araw ng Abril 27, 1521, si Datu Lapu-Lapu ng Mactan at ang kanyang mga mandirigma ay pumaslang ng mananakop na Kastilang si Ferdinand Magellan at matagumpay na nagtaboy sa mga dayuhang mananakop.