Bansang dating kasapi sa ussr shantel vansanten and robert buckley dating 2016

Aabutin ang partido ng sampung taon bago sila ang magiging pinúnò ng bansa.Pagkatapos ng mga tagumpay laban sa iba't ibang imperyo kamakailan bago at pagkatapos ng digmaan, naramdaman ng mga Hapón ang ginigiit nilang karapatang magpalawak ng kanilang kapangyarihan sa Asya.Nang sumuko ang Poland, sila'y pinalipat sa Romania.Ang hukbong Nazi ay aktibo sa digmaan mula 1939 hanggang 1940 at halos nakontrol ang maraming bansa sa Europa.

Nagbibigay-daan din ito sa pagpasok ng bansang United States sa digmaan. Inilarawan itong bilang ''a date which will live in infamy'' dahil nangyari ang pag-atake ng walang anunsyo o deklarasyon.Habang nangyari ang pag-atake sa Pearl Harbor, ang walong barkong U. Pagkatapos ng pitong oras, nagsimulang umatake ang Japan sa mga bansang nasa timog-silangang Asia tulad ng Pilipinas, Hong kong, at Singapore.Halos nakontrol ng mga Hapon ang mga bansa sa timog-silangang Asia at ang mga taong nakatira sa mga ito ay pinahirapan at pinatay.Eisenhower Douglas Mac Arthur Omar Bradley George Patton Chester W. Kimmel Chiang Kai-shek He Yingqin Chen Cheng Mao Zedong Maurice Gamelin Adolf Hitler Hermann Göring Wilhelm Keitel Walther von Brauchitsch Erwin Rommel Gerd von Runstedt Franz Halder Fedor von Bock Erich von Manstein Friedrich Paulus Wilhelm Ritter von Leeb Wilhelm List Hugo Sperrle Albert Kesselring Heinz Guderian Hirohito (Emperador Showa) Hideki Tōjō Hajime Sugiyama Tomoyuki Yamashita Isoroku Yamamoto Chuichi Nagumo Osami Nagano Masaharu Homma Yoshijirō Umezu Korechika Anami Benito Mussolini Victor Emmanuel III Umberto II ng Italya Pietro Badoglio Rodolfo Graziani Ugo Cavallero Ion Antonescu Constantin Constantinescu Ioan Dumitrache Miklós Horthy Gusztáv Vitéz Jány Carl Gustaf Emil Mannerheim Marko Mesić Viktor Pavičić Ferdinand Čatloš Augustín Malár Ananda Mahidol Plaek Pibulsonggram Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nagtapos sa pagkatalo ng Alemanya at ng kaniyang mga kaalyado noong 1918.Nabago ang mapa ng Europa, at bílang resulta nito, nagsipagsulutan ang mga bagong bansa, kasáma na ang bagong nabuong Republika ng Weimar na kumakatawan sa nasabing bansa, dulot nito.