Azdgdating in israel

Hebben we misschien ook te lang gezwegen en de ontwikkelingen maar over ons heen laten komen? Tegen een overheidsbeleid dat konsekwent ingaat tegen christelijke principes. Wat kunnen we doen om de ontwikkeling een halt toe te roepen, of in ieder geval af te remmen? Een gospelzanger, Keith Green, zong ons als christenen van onze tijd toe: “Jij sluit je ogen en denkt dat je daarmee je plicht hebt gedaan!

Dat we zelf ook onze naaste niet zo liefgehad hebben als we moesten. Bezinning, dat betekent ook dat we bereid zijn onszelf een kritische spiegel voor te houden, en te laten houden. De mensen bidden allemaal, klagend: “Here, wat erg, moeten we nou zo ondergaan? ” Maar één bijdehand meisje zet de mensen aan het werk om water te putten en de emmers door te geven om de stad te blussen.

We genieten volop van alle verworvenheden van onze Westerse, geordende en welvarende maatschappij – mee dank zij het beleid van onze overheid.

” Een ander punt van kritiek is, dat we gevaar lopen een ‘one-issue’-partij te worden.

Maar als ‘abortus en euthanasie’ aan de orde zijn, dan komen we in het geweer.

We zitten rustig voor de t.v., consumeren en gaan uit in onze auto.

azdgdating in israel-90azdgdating in israel-89azdgdating in israel-45azdgdating in israel-29

Rencontrer et apprendre connatre d'autres gens est la fois sr et amusant.

Woorden van Paulus komen daarbij bijna letterlijk terug. Zo was het ook al in 1 Timoteüs 2: niet bidden voor de overheid op zichzelf, maar voor alle mensen; we zouden kunnen zeggen: tot zelfs de overheid, zelfs de hoogstgeplaatsten toe.

En dan gaat het niet alleen om de overheid op zichzelf. Die u vervolgen Dat was in die tijd een niet-christelijke overheid.

BIDDEN VOOR PAARS Op dit moment, in deze zaak, zijn we het allemaal met elkaar eens. Aanleiding zijn bepaalde plannen van het kabinet, voor verder gaande wetgeving inzake abortus en euthanasie. Dat is iets wat past bij deze tijd en deze samenleving. De issues worden in de loop van de tijd geleidelijk smaller; ieder komt op voor z’n eigen belang of dat van z’n eigen groep.

Christenen uit verschillende kerken komen bij elkaar. Ieder komt op voor één bepaald belang, dat hem of haar bijzonder ter harte gaat. Maar moeten wij soms als christenen in déze zin ‘bij de tijd’ zijn?